12.11.2018

Laitoksen tutkijaseminaarit

MUTKU-laitos tarjoaa jatko-opiskelijoille monipuolista tutkijakoulutusta. Vuosittain syksyllä järjestetään koko laitoksen yhteinen laajempi tutkijaseminaari, jossa jatko-opiskelijat voivat esitellä tutkimustaan suomeksi tai englanniksi ja samalla harjoitella konferenssiesitelmän pitämistä. Lisäksi eri oppiaineissa järjestetään säännöllisesti tutkijaseminaareja joko lyhyempinä iltapäiväseminaareina tai pidempiä koko päivän kestävinä seminaaritapaamisina. Näissä seminaareissa on usein keskustelemassa myös jo väitelleitä tutkijoita. Kukin jatko-opiskelija suorittaa oman tutkijaseminaarinsa oppiaineensa ohjeiden mukaisesti, mutta voi kiinnostuksensa mukaan käydä kuuntelemassa esityksiä myös muiden oppiaineiden seminaareissa ja halutessaan myös sopia esittelevänsä tutkimustaan muissa seminaareissa ja saada siten monipuolista palautetta tutkimukseensa.

MUTKU:n tutkijaseminaarit löytyvät alla olevista linkeistä: