08.08.2016

Alumniksi?

ALUMNIKSI?

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen alumneja ovat kaikki ne, jotka ovat valmistuneet Jyväskylän yliopistosta pääaineenaan jokin laitoksen oppiaineista.