08.08.2016

Laitoksen palveluja alumneille

LAITOKSEN PALVELUJA ALUMNEILLE

Alumnitoiminnan tarkoituksena on valmistuneiden asiantuntijuuden ylläpitäminen ja kehittäminen työelämässä. Käytännössä laitoksen alumnitoimintaan kuuluu esimerkiksi

  • musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen Facebook-sivu, jota seuraamalla pysyt ajan tasalla laitoksen toiminnasta ja tapahtumista kuten tieteenaloihin liittyvistä uutisista, väitöksistä laitoksella sekä muusta laitoksen toimintaan liittyvistä asioista
  • alumnitapaamisia
  • täydennyskoulutustilaisuuksia
  • yhteydenpitoa henkilökunnan ja muiden alumnien kanssa

Alumnien uratarinat auttavat aloittavia opiskelijoita löytämään vaihtoehtoja omiin sivuainevalintoihinsa ja valmistuvia havaitsemaan erilaisia työllistymismahdollisuuksia. 

Alumnit voivat myös tarjota omasta työyhteisöstään harjoittelupaikan laitoksen opiskelijalle ja saada näin asiantuntevaa työvoimaa.