05.11.2008

Kaupungin kulttuurihallinnon johtoon

 

Iiris Lehtonen on aina ollut hyvin kiinnostunut musiikista. Hänelle oli alusta asti ollut selvää, että uravalinta tulee jollakin tapaa liittymään musiikkiin tai taiteeseen. Lukiossa ollessaan Iiris oli kuullut mahdollisuudesta opiskella yliopistossa musiikkia, joka oli hänelle aivan yllättävä tieto. Näin ollen hän haki Jyväskylän yliopistoon opiskelemaan musiikkitiedettä vuosiksi 1985–1992. Työelämän kannalta merkityksellisistä asioista opinnoissa Iiris painottaa musiikkitieteen tarjoamia laajoja valmiuksia toimia eri tehtävissä taiteen kentällä, kunhan muistaa elinikäisen oppimisen ja erityistaitojen hankkimisen työtehtävän mukaan. Sivuaineinaan Iiris opiskeli taidekasvatusta, filosofiaa ja kasvatustiedettä. Iiris suoritti opintojen ohessa myös musiikkioppilaitoshallinnon tutkinnon.

 

Opiskeluaikaisesta harrastustoiminnasta Iiris mainitsee kuuluneensa ainejärjestö Trioliin, sekä olleensa jäsenenä myös laitosneuvostossa. Hän oli monta vuotta mukana myös Jyväskylän konserttitalon tuki ry:ssä toimien sihteerinä. Tehtävässä oppi paljon mm. kokousteknisistä asioista, miten yhdistystä pyöritetään ja mitä kaikkea siihen liittyy.

Työkokemus: 1990-luvun alusta alkaen Iiris työskenteli festifaaliavustajana Jyväskylän Kesässä useampana vuotena. Opiskelun ohessa hän myös opetti Keski-Suomen konservatoriossa taide- ja ympäristökasvatusta sekä toimi kitaransoiton opettajana Kuokkalan musiikkikoulussa. Ensimmäinen ”oikea” työpaikka oli kuitenkin lehtoraatin viransijaisuus Jyväskylän yliopistossa lukuvuonna 1992–1993. Lukuvuoden 1993–1994 Iiris toimi Läntisen Keski-Suomen musiikkikoulun rehtorina ja vuodet 1994 ja 1995 Jyväskylän Kesän toiminnanjohtajana. Kyseisen työpaikan hän koki ”työelämän korkeakouluna”. Työtehtävässä hän oppi paljon tärkeitä asioita mm.tuottamisesta, taiteeseen liittyvästä lainsäädännöstä, palkkauksesta, budjetin tekemisestä ja kaikesta käytännöstä, mitä ammattituottaja pyörittää. Vuodesta 1995 vuoteen 2005 Iiris toimi Vantaan viihdeorkesterin intendenttinä, mikä on ollut hänen tähänastisen työuransa pisin työtehtävä. Siinä sai laittaa itsensä ”kunnolla likoon” ja oppi paljon taas uusia asioita. Tänä aikana Iiris myös opiskeli lisää suorittaen Arts Management PD-tutkinnon, jonka järjesti Sibelius-Akatemia, Teatterikorkeakoulu ja Taideteollinen korkeakoulu. Tuohon aikaan hän kuitenkin koki, että johonkin suuntaan olisi vielä suunnattava työelämässä ja jos hän ei lähtisi nyt intendentin virasta, hän ei lähtisi ollenkaan, koska piti työstä paljon. Samoihin aikoihin levy-yhtiö Ondine haki myyntipäällikköä ja Iiris päätti hakea paikkaa. Hänet palkattiin levy-yhtiöön ja Iiris työskenteli siellä vuodesta 2005 vuoteen 2007. Hän kertoi kyseisen työn olleen erittäin mielenkiintoinen, koska siinä sai seurata aitiopaikalta kansainvälistä levybisnestä. Keväällä 2007 Iiris kuuli, että Vantaan kaupungin kulttuurijohtaja lähtee miehensä kanssa Kiinaan kolmeksi vuodeksi. Kulttuurijohtajan työtehtävät kiinnostivat Iiristä, hän haki auki olevaa viransijaisuutta ja sai sen.

Nykyinen työtehtävä: Nykyinen työtehtävä on hallinnollinen tehtävä. Kulttuuripalvelut kuuluu vapaa-ajan ja asukaspalvelujen toimialaan. Toimialaan kuuluvat lisäksi liikunta-, nuoriso- ja asukaspalvelut. Kulttuuripalvelut koostuu omista tulosvastuullisista yksiköistä. Yksiköitä ovat mm lastenkulttuuriyksikkö, museot, kuvataidekoulu ja musiikkiopisto, Länsi-Vantaan kulttuuritilat -yksikkö ja kulttuurin tuotanto -yksikkö. Iiriksen toimenkuvaan kuuluu tämän kokonaisuuden johtaminen, budjetissa pysyminen ja rahoituksen turvaaminen. Toimintaa ohjaa kulttuuripalveluiden oma strategia.

 

Kirjoittanut Pietilä