19.10.2010

Kirjastonhoitajaksi musiikkiosastolle

 

Anu Sormunen opiskeli Jyväskylän yliopistossa 1980-luvulla pääaineenaan musiikkitiede. Sivuaineina hänellä oli taidekasvatus, filosofia, kasvatustiede ja kulttuurityö. Nykyään hän työskentelee Jyväskylän kaupunginkirjaston musiikkiosastolla kirjastonhoitajana.

Sormunen aloitti musiikkitieteen opinnot heti lukiosta päästyään. Pääaineen valintaa ohjasivat kiinnostus musiikkiin, oma soittoharrastus ja musiikkitieteen opiskelusta kuulemansa positiiviset kokemukset. Opintojensa aikana Sormunen jatkoi musiikkiharrastustaan osallistumalla orkesteritoimintaan ja käymällä konserteissa. Hän istui Triolin hallituksessa ensimmäisinä opiskeluvuosinaan ja toimi jonkin aikaa myös ainejärjestön puheenjohtajana.

Musiikkitieteen opinnoista saamistaan työelämän kannalta hyödyllisistä taidoista ja valmiuksista Sormunen mainitsee aloitekyvyn, taidon ottaa asioista itse selvää ja yleisen musiikin alan tietämyksen. Myös sellaisesta tiedosta, joka opiskellessa saattoi tuntua toisarvoiselta, on ollut Sormusen työssä yllättävää hyötyä.

Jo opiskeluaikanaan Sormunen sai esimakua nykyisestä alastaan ollessaan kesätöissä Jyväskylän yliopiston musiikin laitoksen kirjastossa. Tuolloin kirjaston musiikkiaineistoa alettiin arkistoida ja tallentaa sähköiseen tietokantaan. Saatuaan alemman korkeakoulututkinnon valmiiksi hän alkoi työskennellä yliopiston palveluksessa erilaisten projektien parissa. Hän suoritti lisensiaatin tutkinnon vuonna 1993 ja jatkoi valmistuttuaan edelleen työskentelemistä musiikin laitoksella.

Valmistumisen jälkeen Sormunen on hankkinut lisäkoulutusta Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa. Tietä kirjastoalalle viitoitti käytännön työskentely musiikkikirjastoprojekteissa. Sormunen toimi projektisihteerinä ja luetteloijana Intermezzo-musiikkikirjastoprojektissa ja sen loputtua kaupunginkirjaston musiikin luettelointiprojektissa luetteloijana. Myöhemmin hän suoritti töiden ohessa informaatiotutkimuksen opinnot, jotka antavat pätevyyden kirjastonhoitajan toimeen. Lisäksi työnantajan puolesta on tullut perehdytyskursseja muun muassa kirjastotyössä tarvittavien ohjelmien käyttöön.

Työ kirjaston musiikkiosastolla jakautuu asiakaspalveluun, aineiston luettelointiin ja kokoelman huoltoon. Lisäksi jatkuvasti kasvava kokoelma teettää tilajärjestelytyötä. Työssä tarvittavista tiedosta ja taidoista Sormunen painottaa tietoteknisen osaamisen rinnalla kielitaitoa, hyvää musiikin alan tuntemusta ja asiakaspalveluintoa. Eri-ikäiset ja -taustaiset asiakkaat erilaisine toiveineen tuovat päiviin vaihtelua. Sormunen toteaakin pilke silmäkulmassa, että ajatus kirjastosta hiljaisena työpaikkana ei pidä paikkaansa.

Sormunen viihtyy työssään hyvin ja näkee itsensä työssä kirjastossa tulevaisuudessakin. Monien eri projektien, harjoittelujaksojen ja töiden kautta kirjastonhoitajan virkaan päätynyt Sormunen nimeää elämänohjeekseen optimistisen lauseen: kaikki järjestyy, kaikesta selviää.

 

Kirjoittaneet Saara Kuukka ja Sanna Toivola