05.11.2008

Päälliköksi musiikkialan koulutukseen

 

Pauliina Holm työskentelee Jyväskylän ammattiopiston musiikin ja av-viestinnän koulutuspäällikkönä. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri, pääaineenaan musiikkitiede. Kuinka hän päätyi nykyiseen tehtäväänsä?

Pauliina aloitti pianonsoiton jo lapsena ja myöhemmin hän alkoi soittaa myös alttoviulua. Musiikin opiskelu oli hänelle näin ollen luonnollinen valinta. Lukion jälkeen hän opiskeli vuoden Oriveden opistossa ja sen jälkeen hän haki opiskelemaan sekä Jyväskylän yliopistoon että Kuopion konservatorioon. Hänet hyväksyttiin molempiin oppilaitoksiin, mutta Pauliina valitsi Jyväskylän yliopiston ja musiikkitieteen opinnot.

Pauliina opiskeli musiikkitiedettä vuosina 1994 – 2000. Hänen sivuaineitaan olivat taidekasvatus ja kasvatustiede, joissa molemmissa hän suoritti approbaturit sekä cultural management, jossa hän suoritti cum lauden. Cultural managementin opinnot sijoittuivat Pauliinan opintojen loppuvaiheeseen ja hän kertoikin niiden toimineen linkkinä työelämään siirtymiseen. Edellä mainittujen opintojensa ohessa Pauliina suoritti myös Sibelius-Akatemian kursseja. Hän korostikin, että opinnoissa menestymiseksi omalla aktiivisuudella oli suuri merkitys ja opinnoista täytyi ottaa itse vastuu.

Opiskeluaikanaan Pauliina soitti mm. Jyväskylän yliopiston sinfoniaorkesterissa ja oli myös sen hallituksen jäsenenä sekä intendenttinä. Hän oli myös mukana perustamassa Melomania-kamariorkesteria. Näissä harrastuksissaan hän sanoo oppineensa mm. yhdistyksessä toimimista, rahoituksen hakemista ja budjetointia.

Pauliina osallistui opiskeluaikanaan aktiivisesti ylioppilaskunnan toimintaan. Hän oli ylioppilaskunnan projektisihteerinä ja osallistui mm. Jyrock-tapahtuman järjestämiseen. Projektisihteerin työn loppuessa toukokuun lopussa 1999 Pauliina jatkoi suoraan silloisen Jyväskylän musiikkiopiston intendentiksi. Keväällä 2000 Pauliina valmistui filosofian maisteriksi ja hän siirtyi nykyiseen tehtäväänsä intendentin tehtävistä.

Kysyessäni Pauliinalta mitkä tekijät vaikuttivat hänen työllistymiseensä, hän kertoi olleensa aina aktiivinen ja mukana monenlaisessa toiminnassa. Hän korosti myös sattumien, tietoisten valintojen ja aktiivisen verkostoitumisen merkitystä työllistymiseensä. Pauliinalla on aina ollut yrittäjämäinen asenne ja aikoinaan hän haaveili oman musiikkikoulun perustamisesta. Hänen nykyisessä työssään on suuren työnantajan edut, mutta siinä tarvitaan myös yrittäjämäistä asennetta.

Nykyisessä työssään Pauliinalla on paljon vastuuta ja velvoitteita. Johtamistaito on tärkeää ja työssä vaaditaankin mm. kykyä työskennellä monien erilaisten odotusten ristipaineessa. On tärkeää osata priorisoida ja hyväksyä se, ettei mikään tule koskaan täysin valmiiksi. Epävarmuuden sietokyky ja organisointitaito ovatkin tärkeitä, sillä työ on vaihtelevaa ja muuttuviin tilanteisiin täytyy yrittää sopeutua mahdollisuuksien mukaan ennakolta.

Paitsi vaihtelevia ja uusia tilanteita, koulutuspäällikön arkeen kuuluu myös paljon kokouksia ja päivittäisiä rutiinitöitä kuten esim. laskujen hyväksymistä. Sähköpostiin vastaaminen ja kokoukset vievät suuren osan työajasta ja Pauliina näkisikin suotuisana kehityksenä näiden vähenemisen. Musiikin ja av-viestinnän koulutuspäällikön työ on sekä yksilö- että tiimityötä, joten ihmistuntemus on tärkeää. Pauliina korostaa, että työskentelyssä taiteilijoiden kanssa on tärkeää ymmärtää heidän maailmankuvaansa ja ajattelutapaansa. Tässä Pauliina on varmasti hyötynyt omasta soittotaustastaan.

Valmistuttuaan yliopistosta Pauliina ei suinkaan ole lopettanut opiskelua. Hän suoritti opettajan pedagogiset ammattiopinnot Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa sekä johtajuuden perusopinnot Rehtori-instituutissa. Pauliina korostaa opiskelun olevan jatkuvaa työelämässä: mm. lainsäädäntöön ja henkilöstöhallintoon liittyviä asioita ei voi koskaan sanoa hallitsevansa täysin, vaan ne vaativat jatkuvaa lisäkoulutusta.

Pauliina on myös ollut mukana vuodesta 2000 kunnallispolitiikassa ja on mm. jäsenenä kulttuuri- ja nuorisolautakunnassa. Kunnallispolitiikassa toimimisesta on paljon hyötyä hänen nykyisessä työtehtävässään ja se auttaa mm. ennakoimaan uusia tilanteita. Tulevista haasteista Pauliina mainitsee esimerkiksi Jyväskylän, Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden kuntaliitoksen ja sen mukanaan tuomat muutokset koulutusrakenteisiin.

 

Haastattelun pohjalta kirjoittanut Eeva Saarela