19.10.2010

Pori Jazz -festivaalin toimitusjohtajaksi

Katja Leppäkosken haastattelu 29.1.2010

 

Opinnot

Katja Leppäkoski on harrastanut musiikkia koko elämänsä. Lapsuuden ja nuoruuden soittoharrastus alkoi kiehtoa uravaihtoehtona lukioaikoina, minkä johdosta Katja päätyi hakemaan opiskelupaikkaa Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen koulutusohjelmasta sekä Jyväskylän yliopistosta musiikkitieteeltä. Musiikkitiede tärppäsi, ja vuoden opiskelun jälkeen ajatus opettajaksi opiskelemisesta ei enää tuntunutkaan omimmalta uravaihtoehdolta, joten uudelleen hakeminen Sibelius-Akatemiaan sai jäädä. Katja kertoo viihtyneensä musiikkitieteen opintojen parissa ja olleensa kiinnostunut erityisesti musiikkihallintoon ja -tuotantoon suuntautumisesta. Sivuaineinaan hän opiskeli cultural management -opintoja sekä journalistiikkaa ja kasvatustiedettä, ja osallistui aktiivisesti yliopiston harrastus- ja järjestötoimintaan toimien mm. musiikkitieteen ainejärjestö Trioli ry:n sihteerinä ja puheenjohtajana, silloisen cultural management -oppiaineen ainejärjestö Gubernan varapuheenjohtajana sekä soittaen Puhkupilleissä. Katja Leppäkoski toteaa opiskeluaikaisen harrastus- ja järjestötoiminnan ehdottomasti hyödylliseksi, vaikka motivaatio osallistumiseen tuolloin lähtikin lähinnä ihmisistä ja yhdessä tekemisestä, ei niinkään hyötynäkökulmasta.

Työelämän kannalta musiikkitieteen opiskelusta päälimmäisenä hyötynä on Katjan mieleen jäänyt sen yleissivistävä merkitys, samoin kuin kannustus tiedon hakemiseen itse ja omien johtopäätösten tekemiseen. Nykyisiä työtehtäviään ajatellen hän mainitsee jääneensä kaipaamaan yliopisto-opinnoista lähinnä parempia valmiuksia talouteen, joskaan hän ei koe niiden tarjoamisen ainakaan omana opiskeluaikanaan edes olleen varsinaisesti musiikkitieteen tehtävä. Opinto-ohjausta kuitenkin olisi voinut olla enemmänkin saatavilla tulevaisuuden työelämää ajatellen. Valmistumisen jälkeen Katja on suorittanut Porin yliopistokeskuksessa Tampereen teknillisen yliopiston alaisen kolmen vuoden mittaisen Executive MBA -opintokokonaisuuden, joka sisälsi johtamiskoulutusta mm. teknologia-, talous- ja henkilöjohtamisen opetuksen muodossa.

 

Siirtyminen työelämään

Opiskeluaikanaan Katja Leppäkoski työskenteli mm. Raumalla Länsi-Suomi -sanomalehden kesätoimittajana sekä kahtena kesänä Rauman Festivo -musiikkitapahtumassa. Pori Jazz -organisaatioon Katja päätyi alun perin cultural management -opintoihin kuuluneen kolmen kuukauden mittaisen työharjoittelun kautta vuonna 1996, lipunmyynnin apulaisena. Pori Jazz oli raumalaislähtöiselle Katjalle jo ennestään tuttu tapahtuma, joten työharjoittelu festivaalilla tuntui luontevalta. Jo seuraavana vuonna häntä pyydettiin pikaisella varoitusajalla Pori Jazzin tuotantopäälliköksi, missä tehtävissä Katja Leppäkoski toimi aina vuoden 2004 syksyyn asti jolloin hänet valittiin festivaalin toimitusjohtajaksi. Yliopisto-opintonsa hän suoritti loppuun työnteon ohessa valmistuen vuonna 2000. Työelämään siirtyminen sujui siis varsin sutjakkaasti ja limittäin, johtuen paljolti varmasti Katjan kiinnostuksesta musiikkialan tuotannon työtehtäviä kohtaan, samoin kuin hänen ulospäin suuntautuneesta ja ihmisten kanssa hyvin toimeen tulevasta persoonallisuudestaan. Tärkeitä seikkoja festivaaliorganisaation tuotannossa työskentelyssä ovat myös stressinsietokyky ja kyky kokonaisuuksien hallintaan, jotka Katja koki itselleen luonteviksi. Katja uskoo tuotantopäälliköksi päätymiseen vaikuttaneen myös hänen kymmenen vuotta erilaisissa kokoonpanoissa jatkuneen oman bändisoittoharrastuksensa, minkä ansiosta myös esitystekniikka ja käytännön musiikkielämä olivat hänelle tuttuja.

 

Nykyinen työtehtävä

Kaikkein tärkeimmäksi asiaksi festivaalin toimitusjohtajana toimimisessa Katja Leppäkoski kokee kokonaisuuksien hallinnan, toisin sanoen tarkan käsityksen siitä kuka organisaatiossa tekee mitäkin, ja että tekemiset kulkevat samassa suunnassa keskenään. Suurin yksittäinen vastuualue Pori Jazzin toimitusjohtajalla on festivaalin budjetin laatiminen ja talousasioiden kasassa pitäminen, mikä käytännössä sisältää mm. neuvotteluja yhteistyökumppaneiden kanssa. Työtehtäviin kuuluu myös festivaalin kokonaisuuden sisältöön liittyviä asioita, kuten konserttityyppien ja konserttipaikkojen sekä festivaalin ohjelmiston rakentamisen suunnittelua, muodostavathan lipputulot todella merkittävän osan Pori Jazzin tuloista. Katja mainitsee tiimityöskentelykyvyn ja hyvät vuorovaikutustaidot tärkeiksi toimitusjohtajan työssä, samoin tietynlaisen oppimaan oppimisen asenteen eli valmiuden ja halun omaksua jatkuvasti myös uusia asioita. Nykyisellään Katja kokee työnsä erittäin kiinnostavaksi ja mielekkääksi, jossa jatkuvuus ja vaihtuvuus työn sisällössä ovat sopivassa balanssissa. Tavoitteet työelämässä liittyvätkin pääasiassa oman itsen ja ympärillä olevan kehittämiseen.

 

Haastattelun pohjalta kirjoittanut Tuuli-Maria Grönroos