07.03.2019

Kirjallisuudesta, musiikkitieteestä, taidehistoriasta ja taidekasvatuksesta valmistuneitten uratarinoita

Humanistisen taiteentutkimuksen oppiaineista maisteriksi valmistuneiden työurat eivät ole noudattaneet mitään tyypillistä kaavaa, vaan kukin on löytänyt oman paikkansa milloin mistäkin hyödyntäen henkilökohtaisia ominaisuuksiaan, kiinnostuksiaan sekä sivuaineiden tuomaa osaamista.

Alla esimerkkejä tehtävistä, joihin alumnit (entiset opiskelijat) ovat työurallaan päätyneet.