05.11.2008

Musiikkilupien myöntäjäksi Teostoon

 

Riina Virkkunen:

 

Sitä, miten päädyin opiskelemaan juuri musiikkitiedettä, en tarkalleen muista; kenties piano-opettajani suosituksesta. Ehkä olin harhaluulossa, että opintoihin sisältyisi soitinopintojakin. Sivuainevalintoihin vaikutti laitoksen suositus (kasvatustiede) ja omat kiinnostuksen kohteet (yleinen kirjallisuus, ilmaisukasvatus, asiakaspalvelu ja markkinointi). Opintojen kuluessa minulla ei kyllä ollut selvää kuvaa, mitä opintoja tulevaisuudessa tarvittaisiin työelämää silmällä pitäen. Olen tehnyt myös Bolognan yliopistossa teatteri-, elokuva- ja musiikkitieteen opintoja sekä opiskellut italian kieltä.

Opiskelun aikaisiin (1992-2003) kokemuksiini mahtuu monenlaista järjestötoimintaa: toimin Triolissa hallituksen jäsenenä, lauloin Cantinovum-kuorossa ja olin myös sen hallituksessa. Lisäksi olin mukana Pahnanpohjimmaiset-teatterissa. Harjoittelun (1 kk) suoritin Sysmän Suvisoitossa.

Työelämän kannalta opinnoissa merkityksellistä on ollut koko opiskeluajan tuoma ajattelu- ja toimintamaailma, ei niinkään yksittäiset opintokokonaisuudet. Tämä näkyy lähinnä työskentelymetodeissani. Pystyn hahmottamaan ja hallitsemaan laajoja asiakokonaisuuksia, analysoimaan ja jäsentelemään niitä. Kirjoitustaitoni on hyvä samoin kuin lukutaitoni eli pystyn poimimaan esim. kirjoista nopeasti olennaiset seikat. Ylipäätänsä projektityössä asiat eivät pääse leviämään ja tiettyä kurinalaisuuttakin on tullut opittua. Kieliopinnot ja viestintäopinnot ovat myös olleet hyödyllisiä ja ylipäätänsä opintojen tuoma yleissivistys. Musiikkitieteen opinnoista ei pienistä yksityiskohdista ole ollut niinkään apua, mutta jälleen kerran hyvä yleiskuva esim. musiikin historiasta on ollut tarpeen.

Opinnoilta jäin kaipaamaan työelämään valmentamista. Minun aikanani opinnot olivat aika lailla keskittyneet tutkijoiden kouluttamiseen. Käytännön työllistymisestä ja työvaihtoehdoista ei ollut juurikaan tietoa. Talous- ja markkinointiopinnoista olisi ollut hyötyä.
 

Aikaisempi työkokemus
Teosto, jossa olen toiminut eri yksiköissä, oli oikeastaan ensimmäinen "oikea" työpaikkani. Koska valmistumiseni hieman venyi, tein töitä välillä täysipäiväisesti ja lopulta valmistuinkin töiden ohessa. Teostoa ennen olen toiminut muun muassa kanttorin sijaisena ja messuesittelijänä Italiassa. Työ itse on oikeastaan opettanut eniten työmaailman pelisääntöjä. Uskon, että myös vähemmän hehkeistä paikoista on oppinut tiettyä nöyryyttä mutta myös työelämän sosiaalisia taitoja, esim. tiimityöskentelyä.  

Työllistymiseeni on vaikuttanut vahvimmin varmaankin se, että en tullut suoraan koulun penkiltä. Näin ainakin Teoston kohdalla. Myös musiikintuntemukseni ja persoonani vaikuttivat. Suhteilla en ole saanut mitään paikkoja.

Nykyinen työtehtävä

Toimin markkinointikoordinaattorina Teoston Musiikkiluvat-yksikössä. Vastuullani on  markkinointiprojektien suunnittelua ja toteutusta sekä omien avainasiakkaiden tapaamista. Lisäksi olen tehnyt esimerkiksi asiakaskunnan segmentointia, markkinointibudjetin hallintaa ja tuottanut cd-levyn. Työ on aika kirjavaa ja projektiluontoista. Normaali työpäiväni kestää klo 8-16. Puolet päivästä menee palavereissa istuessa ja suunnitellessa. Osa menee tietokoneella työskennellen ja osa asiakkaita tavaten. 

Työssäni vaaditaan järjestelmällisyyttä, huolellisuutta, luovuutta, muuntautumiskykyä, muutosvalmiutta, ongelmanratkaisukykyä, diplomatiaa, hyviä viestintä- ja kommunikointitaitoja, tiimityöskentelytaitoja, oma-aloitteisuutta, markkinoiden tuntemusta sekä musiikkielämän tuntemusta. Työssäni haasteellisinta on uuden kehittämisen ja luomisen sekä asiakkaiden tuntemisen ja tarpeiden tunnistaminen.

Olen tarvinnut asiakasviestinnän ja markkinoinnin lisäkoulutusta ja myös saanut sitä. Tällä hetkellä voisin ehkä syventää vielä osaamistani tekstin tuottamisessa, strategisessa työskentelyssä, projektinhallinnassa ja asiakassuhteen johtamisessa 

Työelämässäni olen vaiheessa, jossa pitäisi päästä eteenpäin. Haluaisin joko selkeämmän asiantuntijatehtävän tai esimiesaseman. Musiikkialalla on hyvin vähän paikkoja auki ja sen vuoksi olenkin miettinyt, joudunko vaihtamaan alaa. Toki joku muu kulttuurialakin kävisi. Kulttuuripuolella ongelmana on yleensä pienet määrärahat ja fakkiutuneet ihmiset sekä toimintatavat. Siinä mielessä nykyinen työni on poikkeuksellinen.

Kirjoittaneet Annukka Jokela ja Heli Aalto