03.09.2018

Publications

 

Publications on the topic of the project by the team members

Articles

Publications

2018

Mäkinen, Katja (2018) “Moniselitteinen monitasohallinta” [Ambiguous multilevel governance] in Kivistö, H-M, Kuokkanen, K., Weide, M. & Virtanen, J. (eds.) Politiikan tulkinta: Juhlakirja Marja Keräselle [Interpretation of Politics: Festschrift for Marja Keränen]. Jyväskylä: SoPhi. p. 275-286.

Ojala, M., Kaasik-Krogerus, S. & Pantti, M. (in press) Presidental speeches and the online politics of belonging: Affective-discursive positions towards refugees in Finland and Estonia. European Journal of Cultural Studies.

Lähdesmäki, Tuuli (2018) Founding myths of European Union Europe and the workings of power in the European Union heritage and history initiatives. European Journal of Cultural Studies, 1-18. DOI: 10.1177/1367549418755921. 

Wiesner, Björk, Kivistö & Mäkinen (2018) “Introduction: Shaping Citizenship as a Political Concept“ in Wiesner, C.; Björk, A.; Kivistö, H-M. & Mäkinen, K. (eds.) Shaping Citizenship: A political concept in theory, debate and practice. New York & London: Routledge. p. 1-16.

Björk, Kivistö, Mäkinen & Wiesner (2018) “Theorising Citizenship” in Wiesner, C.; Björk, A.; Kivistö, H-M. & Mäkinen, K. (eds.) Shaping Citizenship: A political concept in theory, debate and practice. New York & London: Routledge. p. 17-21.

Kivistö, Björk, Mäkinen & Wiesner (2018) “Debating Citizenship” in Wiesner, C.; Björk, A.; Kivistö, H-M. & Mäkinen, K. (eds.) Shaping Citizenship: A political concept in theory, debate and practice. New York & London: Routledge.

Mäkinen, Björk, Kivistö & Wiesner (2018) “Practising Citizenship” in Wiesner, C.; Björk, A.; Kivistö, H-M. & Mäkinen, K. (eds.) Shaping Citizenship: A political concept in theory, debate and practice. New York & London: Routledge.

Mäkinen, K. (2018) “’All about doing democracy’? Participation and Citizenship in EU Projects” in Wiesner, C.; Björk, A.; Kivistö, H-M. & Mäkinen, K. (eds.) Shaping Citizenship: A political concept in theory, debate and practice. New York & London: Routledge. p. 190-205.

Wiesner, Björk, Kivistö & Mäkinen (2018) “Conclusions: Contested Conceptualisations of Citizenship“ in Wiesner, C.; Björk, A.; Kivistö, H-M. & Mäkinen, K. (eds.) Shaping Citizenship: A political concept in theory, debate and practice. New York & London: Routledge. p. 221-227.

2017

Kaasik-Krogerus, S. (2017) Kuvitellut Pohjoismaat Viron presidenttien puheissa. Idäntutkimus, 24:2, 18-32.

Lähdesmäki, T. (2017) Politics of Affect in the EU Heritage Policy Discourse: An Analysis of Promotional Videos of Sites Awarded with the European Heritage Label. International Journal of Heritage Studies, 23:8, 709-722. DOI: 10.1080/13527258.2017.1317649

Lähdesmäki, T. (2017) Narrativity and intertextuality in the making of a shared European memory. Journal of Contemporary European Studies, 25:1, 57–72. DOI:10.1080/14782804.2016.1159544.

2016

Lähdesmäki, T. (2016) Comparing Notions on European Cultural Heritage in EU Policy Discourse and Scholarly Discussion. The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences: Annual Review 11, 1–14.

Lähdesmäki, T. (2016) Politics of Tangibility, Intangibility, and Place in the Making of European Cultural Heritage in EU Heritage Policy. International Journal of Heritage Studies 22:10, 766–780. DOI: 10.1080/13527258.2016.1212386.

Lähdesmäki, T., Saresma, T., Hiltunen, K., Jäntti, S., Sääskilahti, N., Vallius, A. & Ahvenjärvi, K. (2016) Fluidity and Flexibility of ‘Belonging’. Uses of the Concept in Contemporary Research. Acta Sociologica 59:3, 233–247. DOI: 10.1177/0001699316633099.

Lähdesmäki, T. (2016) Scholarly discussion as engineering the meanings of a European cultural heritage. European Journal of Cultural Studies 19:6, 529-546. DOI:10.1177/1367549416631996.

Lähdesmäki, T. (2016) "The Problematic of Conceptualizing a European Cultural Heritage." In Newtona (Tina) Johnson and Shawn Simpson (eds.) Bridging Differences: Understanding Cultural Interaction in Our Globalized World, pp. 65–79. Oxford: Inter-Disciplinary Press.

Mäkinen, K. (2016) "Osallistuminen lähentämisen ja yhteisönrakentamisen väylänä EU:n kansalaisuuspolitiikassa [Participation as a channel of proximity and community construction in EUs citizenship policy]". In Nousiainen, M. & Kulovaara, K. (eds.) Hallinnan ja osallistamisen politiikat [Politics of Governance and Participation], 97124. Jyväskylä: SoPhi.

2015

Lähdesmäki, T. (2015) Materiaalisuus ja paikka eurooppalaisen kulttuuriperinnön tuottamisessa.  TAHITI – Taidehistoria tieteenä 5:4. 

2014

Lähdesmäki, T. (2014) The EU´s explicit and implicit heritage politics. European Societies 16:3, 401–421. DOI:10.1080/14616696.2014.894547.

 

Edited volumes and special issues

2018

Wiesner, C.; Björk, A.; Kivistö, H-M & Mäkinen, K. (eds. 2018) Shaping Citizenship: A political concept in theory, debate and practice. New York & London: Routledge.

2016

Kuuva, S., Kähkönen, S. & Lähdesmäki, T. (eds) TAHITI – Taidehistoria tieteenä, kulttuuriympäristö-teemanumero 2 (2016) 6:1.

2015

Kuuva, S., Kähkönen, S. & Lähdesmäki, T. (eds) TAHITI – Taidehistoria tieteenä, kulttuuriympäristö-teemanumero 1 (2015) 5:4.

 

Other scholarly publications

 

2018

Mäkinen, Katja (2018) EU:n uusi kulttuuriagenda toistaa tuttua retoriikkaa [EU’s new cultural agenda reproduces a familiar rhetoric] Tiedeblogi. Jyväskylä: University of Jyväskylä. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58871

Mäkinen, Katja (2018) Research for CULT Committee – “Europe for Citizens: Towards the Next Programme Generation” Study, European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Brussels. http://bit.ly/2J0NXxX

Kaasik-Krogerus, S. & Lehtisaari, K. (2018) Kaiken takana oli Nokia. Politiikasta 19 February 2018.

Lähdesmäki T. (2018): Kulttuuriperintö Euroopan unionin politiikassa. Website of the National Board of Antiquities ’Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018’. Published 11 January 2018.

2017

Lähdesmäki, T. (2017) EU:n kulttuuriperintö on myös Suomen asia. Helsingin Sanomat, December 27, 2017.

Lähdesmäki, T. Pääjoki, T. Saresma, T., and Vallius, A. (2017) Kaikki kotona? In Kulttuurintutkimus 34:2-3, 1-6.

Kaasik-Krogerus, S. (2017) Post-emotionaalisuus, liike ja muutto aikamme merkitsijöinä. Idäntutkimus 24:2.

Kaasik-Krogerus, S. (2017) Kulttuuriperintö eurooppalaisessa identiteettipolitiikassa. Politiikasta 26 June 2017.

Kaasik-Krogerus, S. (2017) Eurooppa ja identiteetit liikkeessä. Idäntutkimus 24:1. 

Lähdesmäki, T. (2017) Kulttuuriperintö kriiseissä. Tiedeblogi 5 April 2017. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Kaasik-Krogerus, S. (2017) Heritage in flux: Europeanization as identity politics. Baltic Rim Economies February no 1, 39.

2016

Lähdesmäki, T. (2016) Keiden perinteitä tulisi vaalia? Uutistamo 9 May 2016.

Mäkinen, K. (2016) Kultturiperinnön paikka, aika ja tyyli. Autoetnografinen minikenttätyöpilotti Napierin rt deco -festivaalilla [Place, time and style of cultural heritage. Auto-ethnographic minifieldwork-pilot at the art deco festival in Napier]. Elore 2/2016.

Mäkinen, K. (2016) "Identity constructions in EUs policy documents on cultural heritage" In Basikgal, S. et al (ed.) Europe in Discourse: Identity, Diversity, Borders. 1st International Conference. Book of Abstracts.

 
Euroherit logo