14.02.2019

Publications

 

Publications on the topic of the project by the team members

Articles

Publications

2019

Ojala, M., Kaasik-Krogerus, S. & Pantti, M. (2019) Presidental speeches and the online politics of belonging: Affective-discursive positions towards refugees in Finland and Estonia. European Journal of Cultural Studies. 
https://doi.org/10.1177/1367549418823059

Lähdesmäki, T. & Mäkinen, K. (2019) The ‘European Significance’ of Heritage: Politics of Scale in EU Heritage Policy Discourse. In T. Lähdesmäki, S. Thomas, and Y. Zhu (eds.) Politics of Scale. New Directions in Critical Heritage Studies, 36–49. New York: Berghahn’s Books.

Lähdesmäki, T, Y. Zhu., and S. Thomas (2019) Introduction: Heritage and Scale. In T. Lähdesmäki, S. Thomas & Y. Zhu (eds.) Politics of Scale. New Directions in Critical Heritage Studies, 1–18. New York: Berghahn’s Books. https://www.berghahnbooks.com/downloads/intros/LahdesmakiPolitics_intro.pdf

2018

Kaasik-Krogerus, Sigrid (2018) Ritari Ässä ja kuolemantuomio: media itäisessä Euroopassa [Michael Knight and the death penalty: media in the Central and  East European countries]. In Miklossy, Katalin & Nikula, Jouko (Eds.) Demokratian karikot:  itäinen Eurooppa suuntaa etsimässä [Discords of democracy. Central and  East European countries in search of direction]. Helsinki: Gaudeamus, pp. 118-131.

Mäkinen, Katja (2018) “Moniselitteinen monitasohallinta” [Ambiguous multilevel governance] in Kivistö, H-M, Kuokkanen, K., Weide, M. & Virtanen, J. (eds.) Politiikan tulkinta: Juhlakirja Marja Keräselle [Interpretation of Politics: Festschrift for Marja Keränen]. Jyväskylä: SoPhi. p. 275-286.

Lähdesmäki, Tuuli (2018) Founding myths of European Union Europe and the workings of power in the European Union heritage and history initiatives. European Journal of Cultural Studies, 1-18. DOI: 10.1177/1367549418755921. 

Wiesner, Björk, Kivistö & Mäkinen (2018) “Introduction: Shaping Citizenship as a Political Concept“ in Wiesner, C.; Björk, A.; Kivistö, H-M. & Mäkinen, K. (eds.) Shaping Citizenship: A political concept in theory, debate and practice. New York & London: Routledge. p. 1-16.

Björk, Kivistö, Mäkinen & Wiesner (2018) “Theorising Citizenship” in Wiesner, C.; Björk, A.; Kivistö, H-M. & Mäkinen, K. (eds.) Shaping Citizenship: A political concept in theory, debate and practice. New York & London: Routledge. p. 17-21.

Kivistö, Björk, Mäkinen & Wiesner (2018) “Debating Citizenship” in Wiesner, C.; Björk, A.; Kivistö, H-M. & Mäkinen, K. (eds.) Shaping Citizenship: A political concept in theory, debate and practice. New York & London: Routledge.

Mäkinen, Björk, Kivistö & Wiesner (2018) “Practising Citizenship” in Wiesner, C.; Björk, A.; Kivistö, H-M. & Mäkinen, K. (eds.) Shaping Citizenship: A political concept in theory, debate and practice. New York & London: Routledge.

Mäkinen, K. (2018) “’All about doing democracy’? Participation and Citizenship in EU Projects” in Wiesner, C.; Björk, A.; Kivistö, H-M. & Mäkinen, K. (eds.) Shaping Citizenship: A political concept in theory, debate and practice. New York & London: Routledge. p. 190-205.

Wiesner, Björk, Kivistö & Mäkinen (2018) “Conclusions: Contested Conceptualisations of Citizenship“ in Wiesner, C.; Björk, A.; Kivistö, H-M. & Mäkinen, K. (eds.) Shaping Citizenship: A political concept in theory, debate and practice. New York & London: Routledge. p. 221-227.

2017

Kaasik-Krogerus, S. (2017) Kuvitellut Pohjoismaat Viron presidenttien puheissa. Idäntutkimus, 24:2, 18-32.

Lähdesmäki, T. (2017) Politics of Affect in the EU Heritage Policy Discourse: An Analysis of Promotional Videos of Sites Awarded with the European Heritage Label. International Journal of Heritage Studies, 23:8, 709-722. DOI: 10.1080/13527258.2017.1317649

Lähdesmäki, T. (2017) Narrativity and intertextuality in the making of a shared European memory. Journal of Contemporary European Studies, 25:1, 57–72. DOI:10.1080/14782804.2016.1159544.

2016

Lähdesmäki, T. (2016) Comparing Notions on European Cultural Heritage in EU Policy Discourse and Scholarly Discussion. The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences: Annual Review 11, 1–14.

Lähdesmäki, T. (2016) Politics of Tangibility, Intangibility, and Place in the Making of European Cultural Heritage in EU Heritage Policy. International Journal of Heritage Studies 22:10, 766–780. DOI: 10.1080/13527258.2016.1212386.

Lähdesmäki, T., Saresma, T., Hiltunen, K., Jäntti, S., Sääskilahti, N., Vallius, A. & Ahvenjärvi, K. (2016) Fluidity and Flexibility of ‘Belonging’. Uses of the Concept in Contemporary Research. Acta Sociologica 59:3, 233–247. DOI: 10.1177/0001699316633099.

Lähdesmäki, T. (2016) Scholarly discussion as engineering the meanings of a European cultural heritage. European Journal of Cultural Studies 19:6, 529-546. DOI:10.1177/1367549416631996.

Lähdesmäki, T. (2016) "The Problematic of Conceptualizing a European Cultural Heritage." In Newtona (Tina) Johnson and Shawn Simpson (eds.) Bridging Differences: Understanding Cultural Interaction in Our Globalized World, pp. 65–79. Oxford: Inter-Disciplinary Press.

Mäkinen, K. (2016) "Osallistuminen lähentämisen ja yhteisönrakentamisen väylänä EU:n kansalaisuuspolitiikassa [Participation as a channel of proximity and community construction in EUs citizenship policy]". In Nousiainen, M. & Kulovaara, K. (eds.) Hallinnan ja osallistamisen politiikat [Politics of Governance and Participation], 97124. Jyväskylä: SoPhi.

2015

Lähdesmäki, T. (2015) Materiaalisuus ja paikka eurooppalaisen kulttuuriperinnön tuottamisessa.  TAHITI – Taidehistoria tieteenä 5:4. 

2014

Lähdesmäki, T. (2014) The EU´s explicit and implicit heritage politics. European Societies 16:3, 401–421. DOI:10.1080/14616696.2014.894547.

 

Edited volumes and special issues

2019 

Lähdesmäki, T., Thomas, S. & Zhu, Y. (toim. 2019) Politics of Scale. New Directions in Critical Heritage Studies. New York: Berghahn’s Books.

2018

Wiesner, C.; Björk, A.; Kivistö, H-M & Mäkinen, K. (eds. 2018) Shaping Citizenship: A political concept in theory, debate and practice. New York & London: Routledge.

2016

Kuuva, S., Kähkönen, S. & Lähdesmäki, T. (eds) TAHITI – Taidehistoria tieteenä, kulttuuriympäristö-teemanumero 2 (2016) 6:1.

2015

Kuuva, S., Kähkönen, S. & Lähdesmäki, T. (eds) TAHITI – Taidehistoria tieteenä, kulttuuriympäristö-teemanumero 1 (2015) 5:4.

 

Other scholarly publications

 

2018

Euroherit (2018-2019) Näkökulmia kulttuuriperintöön [Perspectives to cultural heritage]-series in Politiikasta-webjournal, coordinated by Sigrid Kaasik-Krogerus. https://politiikasta.fi/tag/nakokulmia-kulttuuriperintoon/

- Mäkinen, K. (2019) Euroopan kulttuuriperintötunnus ja kansalaisten osallistuminen [European Heritage Label and citizens' participation]

- Turunen, J. (2018) Euroopan kulttuuriperintöä dekolonisoimassa [Decolonising cultural heritage in Europe]

Mäkinen, K. (2018) EU:n uusi kulttuuriagenda toistaa tuttua retoriikkaa [EU’s new cultural agenda reproduces a familiar rhetoric] Tiedeblogi. Jyväskylä: University of Jyväskylä. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/58871

Mäkinen, K. (2018) Research for CULT Committee – “Europe for Citizens: Towards the Next Programme Generation” Study, European Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Brussels. http://bit.ly/2J0NXxX

Kaasik-Krogerus, S. & Lehtisaari, K. (2018) Kaiken takana oli Nokia. Politiikasta 19 February 2018.

Lähdesmäki T. (2018): Kulttuuriperintö Euroopan unionin politiikassa. Website of the National Board of Antiquities ’Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018’. Published 11 January 2018.

2017

Lähdesmäki, T. (2017) EU:n kulttuuriperintö on myös Suomen asia. Helsingin Sanomat, December 27, 2017.

Lähdesmäki, T. Pääjoki, T. Saresma, T., and Vallius, A. (2017) Kaikki kotona? In Kulttuurintutkimus 34:2-3, 1-6.

Kaasik-Krogerus, S. (2017) Post-emotionaalisuus, liike ja muutto aikamme merkitsijöinä. Idäntutkimus 24:2.

Kaasik-Krogerus, S. (2017) Kulttuuriperintö eurooppalaisessa identiteettipolitiikassa. Politiikasta 26 June 2017.

Kaasik-Krogerus, S. (2017) Eurooppa ja identiteetit liikkeessä. Idäntutkimus 24:1. 

Lähdesmäki, T. (2017) Kulttuuriperintö kriiseissä. Tiedeblogi 5 April 2017. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Kaasik-Krogerus, S. (2017) Heritage in flux: Europeanization as identity politics. Baltic Rim Economies February no 1, 39.

2016

Lähdesmäki, T. (2016) Keiden perinteitä tulisi vaalia? Uutistamo 9 May 2016.

Mäkinen, K. (2016) Kultturiperinnön paikka, aika ja tyyli. Autoetnografinen minikenttätyöpilotti Napierin rt deco -festivaalilla [Place, time and style of cultural heritage. Auto-ethnographic minifieldwork-pilot at the art deco festival in Napier]. Elore 2/2016.

Mäkinen, K. (2016) "Identity constructions in EUs policy documents on cultural heritage" In Basikgal, S. et al (ed.) Europe in Discourse: Identity, Diversity, Borders. 1st International Conference. Book of Abstracts.

 
Euroherit logo