16.05.2017

Past projects

tyyny.JPG

Past projects

Funded by EU

 • UMSIC (EU7) and MobileMusic. Principal investigator: Pirkko Paananen-Vitikka. Funding: EU7 (2008-2011)
 • Brain Tuning. Principal investigator: professor Petri Toiviainen. Funding: NEST / EU6 (2006-2009)

Funded by Academy of Finland

 • Elämäntansseja - tunteet visuaalisessa taiteessa ja kulttuurissa. Principal investigator: Sari Kuuva. Funding: Academy of Finland (2011-2015)
 • Seksuaalisuuden, väkivallan ja talouden representaatiot sekä intersektionaalisuus kotimaisessa nykykirjallisuudessa. Principal investigator: professor Sanna Karkulehto. Funding: Academy of Finland (2011-2014)
 • Music Mining Plant. Principal investigator: Academy Reseach Fellow Olivier Lartillot. Funding: Academy of Finland (2009-2014)
 • The Kinematics and Dynamics of Musical Communication. Principal investigator: Geoff Luck. Funding: Academy of Finland (2010-2013)
 • Centre of Excellence in Interdisciplinary Music Research. Funding: Academy of Finland (2008-2013)
 • Identity politics Pécs, Tallinn ja Turku as European Capitals of Culture, ID-ECC (2011-2013). Principal investigator: Tuuli Lähdesmäki. Funding: Academy of Finland (2011-2013)
 • Vertaileva tutkimus unkarilaisten vähemmistöjen kieli-ideologioista: kenttätöitä Slovakiassa, Karpatoruteniassa (Ukraina) ja Székély-maassa (Romania) sekä yhteistyötä paikallisten tutkijoiden kanssa. Principal investigator: Petteri Laihonen. Funding: Academy of Finland (2011-2013)
 • Verkostoitunut kirjallisuus: kirjoittaminen, julkaiseminen ja lukeminen verkon aikakaudella. Principal investigator: professor Mikko Keskinen. Funding: Academy of Finland (2010-2012)
 • Pelikulttuurien synty Suomessa. Principal investigator: professor Raine Koskimaa. Funding: Academy of Finland (2009−2012)
 • Global Aspects of Youth Media Participation. Principal investigator: Sirkku Kotilainen. Funding: Academy of Finland (2009−2011)
 • Spaces for children. Artistic practices, children’s life-world and agency. Principal investigator: professor Pauline von Bonsdorff. Funding: Academy of Finland (2007–2010)
 • Music, Movement, Gesture. Principal investigator: professor Petri Toiviainen. Funding: Academy of Finland (2006-2008)
 • Älykkäät musiikkijärjestelmät musiikkiterapiassa. Principal investigator: professor Petri Toiviainen. Funding: Academy of Finland (2003-2006)

Funded by Tekes

 • Smart Hand - Wearable Touch Based Interfaces for Ubiquitous Music Technology. Principal investigator: Jukka Louhivuori. Funding: Tekes (2014–2015)
 • CHORUS- Choreography of user interfaces: body, space and movement in interaction design. Principal investigators: Kai Tuuri ja Antti Pirhonen. Funding: Tekes (2012-2014)

Others

 • Kertomuksen äärillä: narratiivisuuden kysymyksiä, katkoksia ja mahdollisuuksia kokeellisessa kirjallisuudessa. Principal investigator: professor Mikko Keskinen. Funding: Säätiöiden professoripooli /  Jenny ja Antti Wihurin rahasto (2015)
 • Vismath - Visuality & Mathematics. Principal investigator: professor Raine Koskimaa. Funding: Tempus (2012-2014)
 • Arjen, kodin ja kansakunnan idealisointi suomalaisissa blogeissa. Principal investigator: Tuija Saresma. Funding: Suomen Kulttuurirahasto (2012-2014)
 • Muoto, ilmaisu, tunne. Emil Cedercreutzin taide. Principal investigator: professor Annika Waenerberg. Funding: Emil Cedercreutzin säätiö (2011-2014)
 • Lapin sodan tuhot ja muistamisen etiikka. Principal investigator: Nina Sääskilahti. Funding: Kone Foundation (2012-2013)
 • Verkkopohjaisen luovan yhteisön kehitys: Elektroninen kirjallisuus luovien ja innovatiivisten käytäntöjen mallina. Principal investigator: professor Raine Koskimaa. Funding: HERA (Humanities in the European Research Area) (2010−2013)
 • Nykykirjallisuutemme historia -kirjahanke. Principal investigators: professors Mika Hallila and Sanna Karkulehto. Funding: Jenny ja Antti Wihurin  säätiö, Alfred Kordelinin säätiö and Kone Foundation (2009-2013)
 • Kirkkojen esineistön inventointi. Principal investigator: Heikki Hanka. Funding: Gösta Serlachiuksen taide-säätiö, Jyväskylän kaupunki-seurakunta (2011-2012)
 • Nordplus programmes, Nordic Digital Culture Network. Principal investigator: professor Raine Koskimaa. Funding: CIMO (2011-2012)
 • Myytti, kuva, mielikuva. Kaleva granaina. Principal investigator: professor Annika Waenerberg. Funding: several, e.g. Kone Foundation (2008-2012)