23.11.2016

Ahokas (Jenni) Riikka, Tohtorikoulutettava / Doctoral student

Sähköposti:
ahoriik@jyu.fi
Oppiaine:
Musiikkikasvatus / Music Education

Väitöskirjan työnimi / Working title of dissertation: (The bodily and emotional) embodiment in music education; the attributes of causality behind neurological improvement.

Tutkimuksesta / About research: Väitöskirjatutkimuksen tavoite on tutkia musiikkiliikunnan interventioiden (pääasiassa rytmiikan) mahdollista kontribuutiota erityisopetukselle, ja yleisesti oppimiskyvylle. Tutkimus keskittyy tarkkailemaan kehollisten, rytmismotoristen harjoitteiden ja lukivalmiuksien sekä akateemisen oppimisen, ja viimeisellä tasolla jopa toiminnanohjauksen (neurotieteelliset ja –psykologiset mittarit) välistä yhteyttä.

Tutkimusintressit / Research interests: Kehollisuus, rytmi, rytmiikka, oppiminen, motoriikan ja kognition välinen yhteys