Auvinen Elisa, Tohtorikoulutettava / Doctoral student

Oppiaine:
Kirjoittaminen / Creative Writing