11.09.2018

Äyrämö Sanna-Mari, FT / Ph.D.

Oppiaine:
Digitaalinen kulttuuri / Digital Culture

Väitöskirjan työnimi / Working title of dissertation: Narratiivit pelinomaisten oppimisympäristöjen kehittämisessä

Julkaisut / Publications