17.11.2016

Ek Anna-Kaisa, Tohtorikoulutettava / Doctoral Student

Oppiaine:
Taidekasvatus / Art Education

Tutkimuksesta: Teknologia ja yhdistetyn todellisuuden käyttö muuttuvat koko ajan huomaamattomammaksi ja arkipäiväisemmäksi. Siksi tutkin miten yhdistetyn todellisuuden (MR) käyttö vaikuttaa kulttuuriympäristön kokemiseen ja voiko sen käyttö houkutella toimimaan kulttuuriympäristön hyväksi.

About research: Technology and use of Mixed Reality is developing all the time more inconspicuous. That is why I’m doing research on how using Mixed Reality affects to environmental experience in cultural environment and can Mixed Reality attract people to act for the benefit of cultural environment.