11.09.2018

Kallionpää Outi, FT / Ph.D.

Puhelinnumero:
+358 45 671 1562
Oppiaine:
Kirjoittaminen / Creative Writing

Väitöskirjan työnimi / Working title of dissertation: Uuden kirjoittamisen pedagogia: luovuus, motivaatio ja uusi media - näkökulmia lukiokirjoittamisen kehittämiseen

Tutkimusintressit / Research interests: uuden median kirjoittaminen, luovuus, uuden kirjoittamisen pedagogia, monilukutaito, New Media Literacies, 21st Century skills

Julkaisut / Publications