17.11.2016

Kalmanlehto Johan, Tohtorikoulutettava / Doctoral Student

Oppiaine:
Taidekasvatus / Art Education

Väitöskirjan työnimi / Working title of dissertation: Philippe Lacoue-Labarthen taidefilosofia ja subjektin esteettinen muodostuminen tietokonepelaamisessa / Philippe Lacoue-Labarthe's philosophy of art and aesthetic formation of the subject in digital gameplay

Tutkimuksesta: Teen perustutkimusta estetiikan, identiteetin muodostumisen ja tietokonepelaamisen yhteyksistä. On tärkeää ymmärtää, miten digitaalinen kulttuuri toimii osana ihmisen tarvetta antaa merkitys olemassaololleen nykypäivän maailmassa. Tuotan teoreettista perustaa tutkimukselle taiteen suhteesta kasvatukseen ja politiikkaan.

About research: I conduct basic research of the connections between aesthetics, self-formation and digital gameplay. Understanding how digital culture functions as a part of human being’s need to give meaning to its existence is crucial in today’s world. The research produces theoretical ground for investigating art’s relation to education and politics.

Tutkimusintressit / Research interests: estetiikka, taidekasvatus, taide ja yhteiskunta, dekonstruktio, pelitutkimus, itsekasvatus / aesthetics, art education, art and politics, deconstruction, game studies, self-education