17.11.2016

Kilpiö Juha-Pekka, Tohtorikoulutettava / Doctoral student

Oppiaine:
Kirjallisuus / Literature
Huone:
Educa, D309

Väitöskirjan työnimi / Working title of dissertation: Kinekphrastic Intermediality in Postmodernist Fiction and Poetry

Tutkimuksesta / About research: Tutkimukseni elokuvan kuvauksista kirjallisuudessa liittyy intermediaaliseen eli medioitten väliseen tutkimuskenttään. Koska intermediaalisuus luonnehtii nykykulttuuria yhä laajemmin, on syytä tutkia, mitä mikin väline sallii ilmaista ja mitä ei – ja miten kokeellinen kirjallisuus toisaalta koettelee omia rajojaan.

Tutkimusintressit / Research interests: ekfrasis, kinekfrasis, intermediaalisuus, language-runous, konkreettinen proosa

Julkaisut / Publications