07.09.2017

Korhonen Ahti, Tohtorikoulutettava / Doctoral student

Puhelinnumero:
+358 50 411 6151
Oppiaine:
Digitaalinen kulttuuri / Digital Culture

Väitöskirjan työnimi / Working title of dissertation: Television äänen muutos teknologisessa kehityskulussa. Paikallaan pysyviä ja liikkuvia television äänen käyttömuotoja / Television Sound and its change in Technological Movement. Stationary and Mobile Sound Applications.

Tutkimusintressit / Research interests: digitaalinen televisio, divergenssi, konvergenssi, segmentoituminen, uusi media, ääni / Digital television, divergence, convergence, segmentation, new media, sound

Julkaisut / Publications