15.03.2018

Kosonen Heidi, Tohtorikoulutettava / Doctoral Student

Kosonen Heidi, Tohtorikoulutettava / Doctoral Student
Oppiaine:
Taidehistoria / Art History
Huone:
Educa, D306

Väitöskirjan työnimi / Working title of dissertation: Invisibly visible: Taboo, Sexuality and Death in a Visual Culture (Näkymättömästi näkyvillä: tabu, seksuaalisuus ja kuolema jälkimodernissa kuvakulttuurissa)

Tutkimuksesta / About research: Tarkastelen tabua yhtäältä käsitteen tasolla, toisaalta kuvakulttuurissa näyttäytyvien tabuilmiöiden välityksellä. Tutkimukseni fokuksessa on ollut erityisesti tabun suhte biovaltaan. Tutkimukseni eritteleekin niitä kuvallisia ja kerronnallisia mekanismeja, jotka muun muassa non-binääristen seksualisuuksien ja itsemurhan representaatioissa rakentavat tabun leimaa, pelkoa ja häpeää. Väitöksen jälkeisessä tutkimuksessani keskityn tabuun suremisen, syömisen ja sosiaalisen ruumiin kytköksissä. Tabu on nähdäkseni jokaista ihmistä jollakin tapaa koskettava ilmiö, olivat kyseessä sitten tapakäytänteet, sananvapauskiistat, yksilöllisiksi koetut stigmat tai kulttuurien väliset konfliktit. Tutkimukseni pyrkii tekemään näistä ilmiöistä paremmin ymmärrettäviä ja ennustettavia.

Tutkimusintressit / Research interests: tabu; transgressio; toiseus; seksuaalisuuden ja kuoleman biovalta kuvakulttuurissa; itsemurha; queer; lapsen figuuri; lihan ja suremisen representaatiot 

Kotisivut / Home page: https://theoryoftaboo.wordpress.com

Julkaisut / Publications