17.11.2016

Kovanen Timo, Tohtorikoulutettava / Doctoral Student

Väitöskirjan työnimi / Working title of dissertation: Musiikkikasvatuksen kaavakuva –Musiikkikasvatusdiskurssi opetussuunnitelmauudistuksissa 2000-luvulla

Tutkimuksesta / About research: Tutkin musiikkikasvatusdiskurssia osana perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmauudistuksia 2000-luvulla. Musiikkikasvatusdiskurssi toimii eräänlaisena linssinä, joka fokusoi kuvan laajemmasta koulutuspoliittisen keskustelun ja päätöksenteon problematiikasta, jossa kansalais- ja asiantuntijapuheella on vain näennäinen rooli.

Tutkimusintressit / Research interests: musiikkikasvatuksen filosofia, opetussuunnitelmateoria, hermeneutiikka, argumentaatio