17.11.2016

Kukkonen Tiina, Tohtorikoulutettava / Doctoral student

Oppiaine:
Kirjallisuus / Literature

Väitöskirjan työnimi / Working title of dissertation: Geometriset rakenteet Aleksis Kiven teksteissä

Tutkimusintressit / Research interests: Aleksis Kiven tekstit

Julkaisut / Publications