17.11.2016

Kuusela Jukka, Tohtorikoulutettava / Doctoral student

Oppiaine:
Musiikkiterapia / Music Therapy

Väitöskirjan työnimi / Working title of dissertation: Miten traumadiagnostiikkaa voisi kehittää?

Tutkimuksesta / About research: Psyykkinen trauma voi olla hyvin vakava oireyhtymä. Pilottitutkimuksessamme pyrimme selvittämään mahdollisuuksia käyttää audiovisuaalista projektiivista testimateriaalia traumoista kärsivien henkilöiden diagnosoinnissa. Tällä tavoin on ehkä mahdollista entistä paremmin tutkia traumaa.

Tutkimusintressit / Research interests: psykodiagnostiikka, psyykkinen trauma