Lahdenperä Linda, Tohtorikoulutettava / Doctoral Student

Oppiaine:
Nykykulttuurin tutkimus / Contemporary Culture