17.11.2016

Lappalainen Tarja, Tohtorikoulutettava / Doctoral Student

Puhelinnumero:
+358 40 777 0593
Oppiaine:
Kirjoittaminen / Creative Writing

Väitöskirjan työnimi / Working title of dissertation: Aatelisrouva Elisabet Järnefeltin ja kirjailija Minna Canthin kirjalliset salongit

Tutkimusintressit / Research interests: kirjalliset salongit, kirjoittamisen historia, kirjoittamisen opetus, kirjallinen elämä

Julkaisut / Publications