17.11.2016

Loimusalo Nina, Tohtorikoulutettava / Doctoral Student

Puhelinnumero:
+358 40 805 4887
Oppiaine:
Musiikkitiede / Musicology
Huone:
Musica, M315

Tutkimuksesta / About research: Muusikon mentaaliharjoittelu on musiikin ja instrumentin harjoittelua mielessä. Tutkin millä tavalla yksilölliset erot tiedon prosessoinnissa näkyvät muusikon mentaaliharjoittelun sisällöissä ja mentaaliharjoittelun tehokkuudessa. Tutkimus tuo tietoa muusikon mentaaliharjoittelun mahdollisuuksista ja yksilöitä huomioivan näkökulman mentaaliharjoittelun käyttöön.

Tutkimusintressit / Research interests: Musiikkitiede, Nuotinluku: Silmänliikkeet ja asiantuntijuuden kehittyminen, Suomen Akatemian tutkimushanke

Julkaisut / Publications