17.11.2016

Maksimainen Johanna, Tohtorikoulutettava / Doctoral Student

Maksimainen Johanna, Tohtorikoulutettava / Doctoral Student
Puhelinnumero:
+358 40 805 4940
Oppiaine:
Taidehistoria / Art History
Huone:
Musica, M317

FL (taidehistoria), FT (kognitiotiede) / Lic.Phil (art history), PhD (cognitive science)

Väitöskirjan työnimi / Working title of dissertation: Subjective and Situational Factors Influencing the Emotional Engagement of Music and Visual Obejcts

Tutkimuksesta: Tutkin musiikkiin ja visuaalisiin kohteisiin kytkeytyvien arjen tunnekokemusten subjektiivista ja neurofysiologista perustaa. Monitieteisen tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää emotionaalista hyvinvointia edistävien ympäristöjen, kuten yksityisten ja julkisten tilojen tai digitaalisten ympäristöjen suunnittelussa.

About research: My research focuses on the situational, subjective and neurophysiological foundations of everyday emotional experiences evoked by music and visuality. Results can be utilized in design of environments promotiong emotional health and wellbeing (eg. public and private spaces, digital environments). 

Tutkimusintressit / Research interests: Cognition, emotions, emotional competence, emotional engagement, experience, music, perception, pleasure, visuality

Hankkeet / Recent projects: Affect from art: Subjective constituents of everyday pleasure of music and pictures, funded by the Kone Foundation (2015-) PI Suvi Saarikallio.

Julkaisut / Publications