23.02.2017

Malmisalo-Lensu Anne-Maija, Tohtorikoulutettava / Doctoral Student

Oppiaine:
Taidehistoria / Art History

Väitöskirjan työnimi / Working title of dissertation: Aalto arkkitehtuurimatkailukohteena / Aalto as a architectural tourism destination

Tutkimuksesta / About research:  Tutkimuksessa tarkatellaan arkkitehti Alvar Aallon (1898-1976) kotitaloa, ateljeeta ja kesähuvilaa (koetaloa) arkkitehtuurimatkailun kohteina. Tutkimuskohteena on rakennusten funktion muutosprosessi yksityistaloista museoiksi ja nähtävyyksiksi, kohteiden markkinointi, esiintyminen matkailusivustoilla ja matkaoppaissa sekä kävijöiden motiivit vierailla kohteissa. Aihe on ajankohtainen, kansainvälisesti ja yhteiskunnallisesti kiinnostava sekä monitieteinen. Tutkimus täydentää arkkitehtuurimatkailun historiaa, jota on Suomessa tutkittu toistaiseksi hyvin vähän.  Tiedon avulla on mahdollista kehittää ja kohdentaa kohteiden markkinointia entistä paremmin ja houkutella lisää kävijöitä arkkitehtuurikohteisiin. Aalto-matkailulla on suuri merkitys - ei vain kaupunkien ja kuntien vaan koko valtion - imagoon taloudellisia tekijöitä unohtamatta.

In the research architect Alvar Aalto’s (1898-1976) home, studio and summer home (Experimental House) are studied as architectural tourism destinations. The target is to look into the change of the function of the buildings in the process when private houses turn into museums and tourist attractions, how the buildings are marketed and how they are presented on tourist sites and in guidebooks, as well as the motives of visitors to visit the sites. The theme of research is a topical issue at the moment. It is internationally and socially interesting, as well as interdisciplinary. The study complements the architectural history of tourism, which has so far been studied very little in Finland. The results of the study will make it possible to develop and target the marketing of the buildings better and attract more visitors to architectural sites. Aalto-tourism is of great importance for the image and economy of cities and municipalities with architectural sites, but also on the state level.

Tutkimusintressit / Research interests:  Alvar Aalto, talomuseot, arkkitehtuurimatkailu, markkina-analyysit, kävijätutkimukset.

Alvar Aalto, historic house museums, architectural tourism, market analysis, visitor research.