16.03.2017

Ollikainen Minttu, Tohtorikoulutettava / Doctoral student

Oppiaine:
Kirjallisuus / Literature

Väitöskirjan työnimi: Unten rajoilla – suomalaisen reaalifantasian paikka ja poetiikka  

Tutkimuksesta: Monipuolisesta ja usein spekulatiivisen fiktion keinoja hyödyntävästä tuotannostaan tunnetut Pasi Ilmari Jääskeläinen, J.-P. Koskinen, Anne Leinonen ja J. Pekka Mäkelä kuuluvat suomalaisiin reaalifantastikkoihin. He kutsuvat kirjoituksiaan ”reaalifantasiaksi” ja pyrkivät tällä käsitteellä vastustamaan, erityisesti spekulatiivisen fiktion kirjoittajien kohtaamaa, genrelokerointia. Mitä näiden kirjailijoiden kirjoittama ”reaalifantasia” kuitenkin on, ja onko heidän teoksistaan löydettävissä niitä yhdistäviä erityispiirteitä? Tutkimuksessani etsin näitä yhteisiä piirteitä ja samalla analysoin niitä otoksena suomalaisen spekulatiivisen fiktion keinoista. Keskityn tutkimuksessani etenkin reaalifantastikkojen tuotannon runsaisiin, omia rajojaan rikkoviin uniin.   tutkimusintressit: reaalifantasia, spekulatiivinen fiktio, kertomuksen epäluonnollinen, vieraannuttaminen, fiktion unet