17.11.2016

Pääjärvi Maaria, Tohtorikoulutettava / Doctoral Student

Puhelinnumero:
+358 45 257 4662
Oppiaine:
Kirjoittaminen / Creative Writing

Väitöskirjan työnimi / Working title of dissertation: Kritiikki tekstilajina

Tutkimusintressit / Research interests: kritiikki, suomalainen nykyrunous

Kotisivu / Home page: http://www.luutii.ma-pe.net/category/luutu/