17.11.2016

Radosevic Ljiljana, Tohtorikoulutettava / Doctoral Student

Puhelinnumero:
+358 45 153 4109
Oppiaine:
Nykykulttuurin tutkimus / Contemporary Culture

Väitöskirjan työnimi / Working title of dissertation: Understanding Street Art; A Study of European Street Ar

Tutkimusintressit / Research interests: contemporary urban art (graffiti, street art), popular culture (comics), subcultures

Julkaisut / Publications