17.11.2016

Rautiainen Anne Mari, Tohtorikoulutettava / Doctoral Student

Oppiaine:
Kirjoittaminen / Creative Writing

Väitöskirjan työnimi / Working title of dissertation: Oppimispäiväkirja kirjoittamisen perusopintojen työkaluna

Tutkimuksesta / About research: Tutkin, miten henkilökohtainen kirjoittaminen voi vahvistaa oppimista. Oppimispäiväkirja on tällainen väline: ajattelun, tunteiden ja toimijuuden kanava. Kartoitan subjektiivisen kirjoittamisen keinoja sekä kirjoittajien että pedagogien avuksi.

Tutkimusintressit / Research interests: Kirjoittaminen oppimisen työkaluna, oppimispäiväkirja, subjektiivinen kirjoittaminen, reflektio

Julkaisut / Publications