17.11.2016

Reingold Ines, Tohtorikoulutettava / Doctoral Student

Oppiaine:
Musiikkitiede / Musicology

Väitöskirjan työnimi / Working title of dissertation: Intuitio sävellysprosessissa ja audiovisuaalisen elektroakustisen taideteoksen tuotannossa / Intuition during a composer's composition process and in the context of artistic practice of audiovisual electroacoustic art.

Tutkimuksesta: Tutkin vähän tutkittua intuition osuutta sävelteoksen ja audiovisuaalisen elektroakustisen taiteen luomisprosessissa. Tutkimukseni hahmottaa uusia käsitteellisiä lähestymistapoja taiteen ja musiikin tutkimukseen sekä selventää intuition ja elektroakustisen taiteen käsitteisiin liittyvää sekavuutta.

About research: Ines Reingold's aim is to investigate important, complex and yet under-researched phenomenon of intuition during a composer's composition process and in the context of artistic practice of audiovisual electroacoustic art, and work out a novel interdisciplinary conceptual framework for the concept of artist's intuition.

Tutkimusintressit: luova intuitio, elektroakustinen taide, audiovisuaalinen taide, elektroninen musiikki, äänitaide (sound art), VR, immersiivinen kokemus /

Research interests: creative intuition, artistic intuition, electroacoustic art, audiovisual art, digital art, immersive experience, flow experience, sound art, virtual reality, augmented reality

Julkaisut / Publications