17.11.2016

Rimpilä Ilona, Tohtorikoulutettava / Doctoral Student

Oppiaine:
Musiikkitiede / Musicology

Väitöskirjan työnimi / Working title of dissertation: Muusikot ja työn muutos? Uusi työ ja prekaari vapaan kentän muusikkous

Tutkimuksesta / About Research: Tämä, taiteen vapaan kentän huomioiva tutkimus idealisoi epätyypillistä työtä ja kyseenalaistaa omalla panoksellaan yksilöllistyvän työn uutuusarvon. Avaamalla palkkatyönormista vapaata taiteellisen työnteon muotoa se tarjoaa tietoa työn muutoksen hallintaan ja ennakointiin myös laajemmin

Tutkimusintressit / Research interests: Kulttuurinen musiikintutkimus; Yhteiskunnallinen muusikkoustutkimus; Musiikkisosiologia; Kulttuuripolitiikan tutkimus; Työelämätutkimus

Julkaisut / Publications