08.05.2018

Siikilä-Laitila Minna, Tohtorikoulutettava / Doctoral Student

Oppiaine:
Nykykulttuurin tutkimus / Contemporary Culture

Väitöskirjan työnimi / Working title of dissertation: ”There is not a single original thought in Eragon”. Verkon intertekstuaaliset fantasiakirjakeskustelut romantiikan ja postmodernismin taistelukenttänä

Tutkimuksesta: Tutkin internetin kirjallisuuskeskusteluita, joissa tavallinen lukija saa äänensä kuuluviin. Näitä keskusteluja tulee tutkia, koska lukeminen on suosittu harrastus, johon liittyy usein myös lukukokemuksista keskustelu, ja nykyisin muidenkin kuin kirjallisuuskriitikoiden mielipiteitä arvostetaan.

About research: I study internet’s book conversations, where populace speaks their mind. These conversations must be studied because reading is popular, and for many readers engaging in book conversations is important. Nowadays normal reader’s opinions are respected, and the supremacy of book critics is decreasing.

Tutkimusintressit / Research interests: verkkokeskustelut, fanikulttuuri, kirjallisuus, fantasia, internet, nykykulttuuri, intertekstuaalisuus, media, fandom, viestintä

Julkaisut / Publications