17.11.2016

Takala Päivi, Tohtorikoulutettava / Doctoral Student

Oppiaine:
Taidekasvatus / Art Education

Väitöskirjan työnimi / Working title of dissertation: Suhde ympäristöön ja ympäristöä ja luontoa käsittelevät sisällöt taiteen perusopetuksen visuaalisissa taiteissa, lasten ja nuorten taiteen perusopetus

Tutkimusintressit / Research interests: ympäristöestetiikka, kokemus ympäristöstä, lasten ja nuorten visuaalisten taiteiden tutkimus

Julkaisut / Publications