Tanhuanpää Ari, Tohtorikoulutettava (väit.) / Doctoral Student (Ph.D.)

Oppiaine:
Taidehistoria / Art History

Väitöskirja / Dissertation: Huoli kuvasta - merkitys, mieli, materiaalisuus / Care for the Image - Meaning, Sense, Materiality

Tutkimusintressit / Research Interests:  Konservoinnin teoria, kuvan materiaalisuus, kuvan teoria, fenomenologia, Georges Didi-Huberman / Theory of Conservation-Restoration, Materiality of the Image, Image Theory, Phenomenology, Georges Didi-Huberman