17.11.2016

Timberg Pia, Tohtorikoulutettava / Doctoral Student

Puhelinnumero:
+358 44 277 6257
Oppiaine:
Taidehistoria / Art History

Väitöskirjan työnimi / Working title of dissertation: Paikka Tyyne Eskon taiteessa ja taiteelijuudessa /  The place in the art and artistry of Tyyne Esko

Tutkimusintressit / Research interests: elämäkertatutkimus, visuaalinen analyysi, feministinen taiteentutkimus, paikan teoria / biographical and autobiographical research, visual analysis, feminist art research, theory of place