17.11.2016

Turunen Johanna, Tohtorikoulutettava / Doctoral Student

Turunen Johanna, Tohtorikoulutettava / Doctoral Student
Puhelinnumero:
+358 40 805 4511
Oppiaine:
Nykykulttuurin tutkimus / Contemporary culture

Väitöskirjan työnimi / Working title of dissertation: Manufacturing transnational belonging – A postcolonial reading of the European Heritage Label

Tutkimuksesta: Tutkimukseni käsittelee EU:n kulttuuriperintöpolitiikkaa postkoloniaalisen teorian valossa. Keskeisenä kysymyksenä on, kuinka eurooppalaisuus määrittyy kuulumisen kategoriana European Heritage Label -hankkeessa. Tutkimus tukee moniäänisen ja tasa-arvoisen Euroopan syntyä ja pyrkii purkamaan pelkistettyjä käsityksiä toiseudesta.

About research: My research analyses EU’s heritage policy through insights from postcolonial theory. The focus is on how “Europeanness” is defined and how it functions a basis for belonging in the European Heritage Label initiative. This research seeks to support a diverse and equal Europe and criticize simplified and exclusionary notions of the “others” in Europe.

Tutkimusintressit / Research interests: Eurooppa, Euroopan Unioni, kulttuuriperintö, kuuluminen, postkoloniaali teoria / Europe, European Union, cultural heritage, belonging, postcolonial theory

Tutkija hankkeessa EUROHERIT- Legitimation of European cultural heritage and the dynamics of identity politics in the EU

Julkaisut / Publications