17.11.2016

Tuukkanen Johanna, Tohtorikoulutettava / Doctoral Student

Oppiaine:
Taidekasvatus / Art Education

Väitöskirjan työnimi / Working title of dissertation: Kuratoriaaliset käytännöt uuden julkisen taiteen kontekstissa

Tutkimuksesta / About research: Johanna Tuukkanen tutkii väitöskirjassaan uuteen julkiseen taiteeseen liittyviä kuratoriaalisia käytäntöjä sekä uuden julkisen taiteen ja julkisen tilan välistä vuorovaikutussuhdetta kuraattorin näkökulmasta. Tutkimus on tapaustutkimus, jossa viiden kansainvälisen ja suomalaisen tapauksen kautta tuotetaan uutta tietoa ja ymmärrystä kuratoinnin uudelleen määrittelyistä ja sen muuttuneista käytännöistä.

Tutkimusintressit / Research interests: uusi julkinen taide, nykytaide, live art, kaupunkitaide, taiteen sosiaalinen käänne, julkinen tila, tilan tuottaminen