19.06.2018

Välisalo Tanja, Tohtorikoulutettava / Doctoral Student

Oppiaine:
Nykykulttuurin tutkimus / Contemporary Culture
Huone:
Educa D309

Väitöskirjan työnimi / Working title of dissertation: Hahmojen luominen populaarikulttuurin vastaanoton muotona

Tutkimuksesta / About research: Tutkin median vastaanoton ja median käytön muuttuvia muotoja erityisesti fani- ja pelikulttuurien konteksteissa. Tutkimukseni lisää tietoa mediasisältöjen käyttötavoista digitaalisissa ympäristöissä. Tutkimustulokset ovat tärkeitä virtuaalimaailmojen, pelien ja digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäjille ja niitä voidaan hyödyntää myös mediakasvattajien ja opettajien koulutuksessa.

Tutkimusintressit / Research interests: fanitutkimus, pelitutkimus, transmedia, kulttuurin leikillistyminen

Hankkeet / Projects:

Julkaisut / Publications