Välisalo Tanja, Tohtorikoulutettava / Doctoral Student

Oppiaine:
Nykykulttuurin tutkimus / Contemporary Culture

Väitöskirjan työnimi / Working title of dissertation: Hahmojen luominen populaarikulttuurin vastaanoton muotona

Tutkimuksesta / About research: Tutkimukseni lisää tietoa mediasisältöjen käyttötavoista digitaalisissa ympäristöissä. Tutkimustulokset ovat tärkeitä virtuaalimaailmojen, pelien ja digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäjille. Tuloksia voidaan hyödyntää myös mediakasvattajien ja opettajien koulutuksessa.

Tutkimusintressit / Research interests: fanitutkimus, pelitutkimus, transmediaalisuus, kulttuurin leikillistyminen

Julkaisut / Publications