17.11.2016

Varis Essi, Tohtorikoulutettava / Doctoral student

Varis Essi, Tohtorikoulutettava / Doctoral student
Puhelinnumero:
+358 50 382 5842
Oppiaine:
Kirjallisuus / Literature
Huone:
Educa, D305

Väitöskirjan työnimi / Working title of dissertation: Graphic Human Experiments: Cores and Limits of Comic Book Characters

Tutkimuksesta: Kognitiivinen hahmoteoria tarjoaa selityksiä jokaiselle, jonka fiktiivinen olio on joskus saanut ymmärtämään uutta, itkemään, nauramaan, ostamaan fanituotteita, tai pohtimaan omaa ihmisyyttä ja sen rajoja. Teen perustutkimusta, joka avaa tarinoiden kerronnan ja lukemisen logiikkoja eri viestimissä.

About research: Fictional beings have the power to make us laugh, cry, buy fan products, or gain new perspectives on humanity and otherness. Cognitive character theory explains why unreal people have real impact, and it contributes to the general understanding of how stories and their reception work across media.

Tutkimusintressit: sarjakuvatutkimus, angloamerikkalaiset sarjakuvaromaanit, (kokeelliset ja epäinhimilliset) henkilöhahmot, kognitiiviset teoriat

Research interests: comic book research, Anglo-American graphic novel, (experimental and non-human) characters, cognitive theory

Julkaisut / Publications