17.11.2016

Ylinen Kai, Tohtorikoulutettava / Doctoral Student

Sähköposti:
kai.ylinen@jyu.fi
Puhelinnumero:
+358 44 355 1094
Oppiaine:
Taidehistoria / Art History
Huone:
Educa, D103

Väitöskirjan työnimi / Working title of dissertation: Northern Graffiti as Cultural Heritage

Tutkimusintressit: graffitit, urbaani taide, joutomaat, kulttuuriympäristöt, kulttuuriperintö, digitaalinen taide, taidepelit, tarinankerronta taiteissa /

Research interests: graffiti, urban art, urban wasteland, cultural environment, cultural heritage, digital art, art games, storytelling in art

Julkaisut / Publications