Kirstinä Leena, Professori emerita

Oppiaine:
Kirjallisuus / Literature

Tutkimusalueita: suomalainen nykyproosa