18.08.2016

Kunnas Tarmo, Professori emeritus

Oppiaine:
Kirjallisuus / Literature

Tutkimusalueet: aatehistoria, kirjallisuus ja politiikka, Nietzschen filosofia, Heideggerin filosofia, Knut Hamsun, T.S. Eliot, Ranskan aate- ja kulttuurihistoria, komiikan teoria, hermeneutiikka, fenomenologia, rakkaus-teema kirjallisuudessa, pahuuden teema kirjallisuudessa.