Kuortti Joel, Dosentti

Oppiaine:
Nykykulttuurin tutkimus / Contemporary Culture