Suominen Jaakko, Dosentti

Oppiaine:
Digitaalinen kulttuuri / Digital Culture