18.08.2016

Vainikkala Erkki, Professori emeritus, dosentti

Vainikkala Erkki, Professori emeritus, dosentti
Oppiaine:
Nykykulttuurin tutkimus

Tutkimusalueet: kertomusten teoria ja analyysi, kirjallisuuden reseptio, moderni / postmoderni: subjektius, representaatio, narratiivisuus, ideologia

Tutkija Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen hankkeessa "Populismi liikkeenä ja retoriikkana" (2012-2016)