01.02.2018

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen henkilökunta

Yhteystietoja löytyy myös yliopiston yhteystietohausta

 

Laitoksen postiosoite:

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto