Ahvenjärvi Kaisa, Tutkija / Researcher

Ahvenjärvi Kaisa, Tutkija / Researcher
Puhelinnumero:
+358 40 805 4540
Oppiaine:
Kirjallisuus / Literature
Huone:
Educa, D306

Tutkimusintressit / Research interests: saamelainen nykylyriikka, saamelaisuuden representaatiot, etnisyyden, kansallisuuden ja sukupuolen intersektionaaliset suhteet, jälkikoloniaalinen teoria, dekolonisaatio, alkuperäiskansametodologia

Julkaisut / Publications