03.12.2018

Ahvenjärvi Kaisa, Yliopistonopettaja / University Teacher

Ahvenjärvi Kaisa, Yliopistonopettaja / University Teacher
Puhelinnumero:
+358407706824
Oppiaine:
Kirjallisuus / Literature
Huone:
Educa D306

Tutkimusintressit / Research interests: saamelainen nykylyriikka, saamelaisuuden representaatiot, etnisyyden, kansallisuuden ja sukupuolen intersektionaaliset suhteet, jälkikoloniaalinen teoria, dekolonisaatio, alkuperäiskansametodologia

Julkaisut / Publications